“Muzika” by Ivan Glišić

MUZIKA
(Stevanu Joviću)

Samo njoj otkrivaju
Svoje tajne,
Moje emocije
I moja čula,
Jer ona zna
Povereno da čuva.
Samo njoj veruju
Moje suze,
Jer ona iskreno kaže
Kad treba da presahnu,
A kad jače
Da se plače.
Ona me opominje
Da moje srce laže,
Kada kaže
Kako će svi oni
Koji u njemu ljubav traže,
Naći prazninu.

Ivan GLIŠIĆ
ivanglisic.com

Ivan Glisic & Stevan Jovic

 

This entry was posted in Muzika and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.